Choose your region
YHTEYSTIEDOT |  Talokaivo Oy
Menu

Kyllä, katson olevani tehtävään kykenevä kandidaatti

Me uskomme Talokaivolla arvojohtamiseen. Toimintaamme ohjaavatkin yhdessä sopimamme arvot, joihin kaikki aidosti sitoudumme. Talokaivon työntekijänä myös sinä voit aidosti sitoutua seuraaviin arvoihin:

  1. Luottamuksen säilyttäminen - Lupausten pitäminen
  2. Yksilön arvostaminen: Erilaisuus on voimavara, jota pitää hyödyntää
  3. Sitoutuminen yhteisiin päämääriin: Sovi mitä tehdään - Tee mitä sovitaan


Talokaivo Oy on osa Pipelife Finland Oy:ta joten yhtiöt jakavat yhteisen arvopohjan. Talokaivo jakaa arvoiltaan Pipelifen arvojen kulmakivet. Johtamisen kulmakivinämme ovat:

  • asenne ratkaisee – aina!
  • päätökset tehdään työn äärellä. Onnistuminen vaatii avointa kulttuuria, hyvää esimiestyötä ja avointa tiedotusta
  • hyvä työelämä on jokaisen ihmisen oikeus. Sen keskiössä on hyvä johtaminen.
  • työn tulee olla energisoivaa. Työ tuottaa tekijälleen mielihyvää, kun hän saa käyttää osaamistaan hyvän saavuttamiseksi
  • ihmiset ovat yrityksen sydän ja he ansaitsevat hyvää johtamista. Innostava johtaminen saa ihmiset motivoitumaan. Motivoituneet työntekijät ovat menestyvän yrityksen peruskivi. He tuottavat laadukkaita tuotteita ja palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan oikeudenmukaista hintaa ja tulemaan uudelleen. Tämän seurauksena yritys menestyy ja pystyy tuottamaan omistajilleen arvoa.
  • tiimityö on nykyaikainen ja tehokkain tapa toimia. Koska ideointi on yksilön ominaisuus ja innovointi tiimin ominaisuus, me panostamme yhdessä tekemiseen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi
  • ”elämän kolmion” on oltava tasapainossa. Se tarkoittaa tasapainoa oman itsensä, työn ja perheen kesken


Jos olet yhä kulmakivivyöryn jälkeenkin sitä mieltä, että haluat työskennellä kanssamme Talokaivolla, on tullut aika siirtyä eteenpäin ja katsoa millainen tavoite Talokaivolla on työpaikkana.Kyllä, uskon arvojohtajuuteen, Talokaivon kulmakiviin ja olen valmis toimimaan niiden mukaisesti Talokaivolla.

Ei, katson että en voi sitoutua Talokaivon arvoihin ja johtamisen kulmakiviin