Choose your region
YHTEYSTIEDOT |  Talokaivo Oy
Menu

Laatu ja arvot

Talokaivo Oy:n tavoitteena on toimia alueellisten toimipaikkojensa lähialueen asiakkaiden nopeana, joustavana ja asiakaslähtöisenä palvelun tarjoajana. Kun asiakkaalla on ongelma, niin haemme siihen ratkaisun nopeasti ja henkilökohtaisesti muovituotejärjestelmistä.

Talokaivo Oy:ssä on panostettu kokoa yhtiön historian ajan jatkuvaan tuotteiden laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Nopeus, henkilökohtainen palvelu, asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja kotimaisuus ovat olleet perinteisesti Talokaivo Oy:n keskeisimmät kilpailutekijät.

Laatupolitiikkamme tärkeimpiä periaatteita ovat asiakastyytyväisyys, tuotteiden ja tuotannon laadun kehitys ja vastuu ympäristöstä.

Asiakastyytyväisyys

Tyytyväiset asiakkaat ovat toiminnan lähtökohta. Asiakastyytyväisyys kertoo meille, missä olemme onnistuneet tai epäonnistuneet. Ennen kaikkea asiakkaan palautteen perusteella voimme kehittää toimintaa entisestään. Kaikki palaute on meille tärkeää. Pyrimme jatkuvasta parantamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja pyrimme auttamaan asiakaskuntaamme löytämään heille aina parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Voit antaa meille palautetta puhelimitse, kohdatessamme kasvotusten, talokaivo.fi/palaute sivulla tai sähköpostitse palaute@talokaivo.fi osoitteeseen

Otamme palautteen vastaan avoimesti, kiitämme siitä ja käsittelemme sen systemaattisesti. Mikäli palaute johtaa muutokseen, tuotteissa toiminnassamme tai prosesseissamme kerromme siitä palautteen antajilla.

Tuotteiden ja tuotannon laatu

Talokaivo Oy:n tuotteiden laadun takeena on kaikkien talokaivolaisten kokonaisvaltainen laatuajattelu. Kehitämme toimintaamme tuotannon, toimintamme ja tuotteiden osalta jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti

Laatu ja vastuullinen tuotanto ovat aina olleet tärkeässä asemassa Talokaivolla. Talokaivo Oy:n tuotteet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisesti merkittyjä. Tuotteet, joihin on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi (hEN), ovat CE-merkkittyjä ja niiden suoristustasoilmoitukset (DoP) ovat saataville sivuiltamme materiaalipankista.

Valmistamamme öljyn- ja rasvanerottimet on testattu tanskalaisen DTI:n toimesta. Talokaivo Oyn valmistamat öljyn- ja rasvan erottimet täyttävät niille asetetut puhdistus- ja toiminnalliset kriteerit.

Valmistamamme pumppaamot on testattu saksalaisen LGA QualiTest GmbH:n toimesta. Pumppaamot täyttävät niille asetetut kestävyyskriteerit.

Talokaivon jäteveden tarkastuskaivot täyttävät EN 13598-1 vaatimukset ja niiden laadun osoituksena on Nordic Poly Mark –laatumerkki.

Talokaivo Oy: n valmistamien kierresaumaputkien laadun takeena on valmistajien tehdasstandardi. Tuotteiden laatua varmistetaan tuotannossa systemaattisesti ja tuotteiden rengasjäykkyys testataan jatkuvasti tuote-eräkohtaisen seurannan avulla.

Suoritustasoilmoitukset ja laatumerkinnät löydät materiaalipankista.

 

Vastuu ympäristöstä

Talokaivon tuotteet ovat usein keskeisessä osassa kestävän yhteiskunnan ja puhtaamman lähiympäristön rakentamisessa. Tuotteemme varmistavat ettei ympäristö, vesistöt tai pohjavedet likaannu tai altistu hule- tai jätevesien epäpuhtauksille. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti  tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi tähän tehtävään.

Pyrimme määrätietoisesti tuotekehitystyössämme edistämään kestävää ja vastuullista tuotantoa.  Tuotannon kehittämisen keskeinen periaate on hukan vähentäminen ja jatkuva toiminnan parantaminen.

Tuotannossamme ja toiminnassamme pyrimme ympäristön kannalta kestävään toimintaan energian- ja materiaalinkulutukseen. Kierrätämme tuotannossa syntyvät materiaalijakeet mahdollisimman tehokkaasti, joko Talokaivon tuotannossa, konsernin yhtiöiden tuotantolaitoksilla tai kierrätysyritysten kautta.

Arvot

Talokaivo nojaa arvopohjastaan kolmeen arvoon: Lupausten pitäminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja sitoutuminen yhteisiin päämääriin.

Tärkein arvo jokapäiväisessä toiminnassa on luottamuksen säilyttäminen – lupausten pitäminen. Luottamus on kaiken toimintamme lähtökohta ja edellytys niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien osalta. Talokaivon kilpailuetu on kyky ratkaista asiakkaan ongelmia joustavasti, joten mietittyjen lupausten pitäminen on osa arvopohjaamme.

Erilaisuus nähdään Talokaivolla aitona voimavarana ja uskomme yksilöiden erilaisuuden vahvistavan yhteisöämme. Yksilön arvostaminen näkyy Talokaivossa useilla tavoilla. Kannustamme yksilöitämme kehittämään omaa osaamistaan ja opastamme oman ja muiden erilaisuuden huomioonottamiseen ja ymmärtämiseen.

Sitoutuminen yhteisiin päämääriin on kolmas toimintaa Talokaivolla ohjaava arvo. Käytämme tavoitteiden ja päämäärien luomiseen riittävästi aikaa yhdessa, jotta kaikki jakavat tavoitteen ja sitoudumme niiden tekemään kaikkemme niiden saavuttamiseksi.

Talokaivo Oy on osa Pipelife Finland Oy:ta joten yhtiöt jakavat yhteisen arvopohjan. Talokaivo jakaa arvoiltaan Pipelifen arvojen kulmakivet.

Tutustu Pipelifen arvoihin täältä

 

teaser_certificates_300