Choose your region
YHTEYSTIEDOT |  Talokaivo Oy
Menu

Pumppaamo- ja erotinhuolto

Pumppaamohuolto

Pumppaamo on talotekninen laite joka tarvitsee säännöllistä huoltoa toimiakseen tehokkaasti. Tarkasta pumppaamon kiintoaineiden kertymä vähintään 3 kertaa vuodessa. Lisäksi pumppaamo tulisi tarkastaa perusteellisesti noin 1-2 vuoden välein.

Katso huollon yhteystiedot täältä.

Tutustu myös Isoveli pumppamoseurantapalveluun.

Erotinhuolto

Erottimien huoltotarve vaihtelee riippuen järjestelmän asennuskohteesta ja käyttötarkoituksesta.

Katso huollon yhteystiedot täältä.

Pumppaamot ja erottimet vaativat toimiakseen säännöllistä huoltoa. Huolehdi järjestelmän toimivuudesta ja anna valtuutetun huoltopalvelun toteuttaa pumpaamosi tai erotinjärjestelmän huoltotoimenpiteet.

Pumppaamon huolto:

 • Tarkasta pumppaamo noin 4 kk välein
 • Huolla pumppaamo valtuutetun huoltoliikkeen toimesta 1-2 vuoden välein
 • Tyhjennä tarvittaessa lehdet ja roskat
 • Tarkasta pintavippa/-vippojen ja ylähälytysvippojen vapaa liikkuvuus
 • Takasta pumpun/-pumppujen käynnistuminen vippaa nostamalla
 • Tarkasta ylähäytysrajojen laukeaminen hälytysvippaa (ylempi) nostamalla
 • Mikäli pumppaamoon on päässyt kertymään likaa tai rasvaa ns. laataksi, tulee pumppaamo tyhjentää, puhdistaa ja pestä imutyhjennys auton avulla.

Erottimien huolto:

Erottimien huoltotarve vaihtelee riippuen järjestelmän asennuskohteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • Tarkasta erotinjärjestelmä säänöllisesti
 • Tyhjennä varastotila viimeistään sen täytyttyä. 
 • Erotinsäiliö voidaan pestä ja puhdistaa ja sinne kertynyt lika/rasva/öljy voidaan tyhjentää imuautolla.
 • Puhdista erottimen huollon tai tyhjennyksen yhteydessä hälyttimien anturit. Varo vahingoittamasta antureita.
 • Täytä erotin puhtaalla vedellä välittömästi tyhjentämisen jälkeen anturien toiminnan palauttamiseksi ja virhehälytysten ehkäisemiseksi.