Choose your region
YHTEYSTIEDOT |  Talokaivo Oy
Menu

Hiekanerottimet

Hiekanerotinmallisto HERO

HERO-hiekanerotinmallistosta löydät luotettavan ja toimivan ratkaisun kaikkiin kohteisiin, joissa halutaan estää viemäriin kulkeutuvan hiekansekainen lietteen aiheuttamat toimintahäiriöt.

Käyttökohteita ovat autotallit, pysäköintitilat, liikennerakennukset tai varikot ja ajoneuvojen pesuhallit. HERO-erottimissa erotetaan sade- tai jäteveden mukana kulkeutuva hiekka. Öljynerotinstandardin EN 858 mukaan öljynerotinjärjestelmään kuuluu aina hiekan- ja lietteenerotin. Hiekasta ja kiintoaineesta erotettu öljyinen vesi johdetaan hiekanerottimesta öljynerottimeen.

HERO hiekanerotin voidaan tarvittaessa varustaa lietehälyttimellä (Sandset-1000). Tyhjennystarveilmoitus saadaan liitettyä helposti osaksi kiinteistöautomaatiojärjestelmää.

HERO

Toimitus sisältää LVI-suunnitelmien mukaisesti rakennetun asennusvalmiin hiekanerottimen. Hiekka/lietetilavuudet ulottuvat 40 litrasta aina 20 000 litraan asti.

Erottimet valmistetaan rotaatiovaletuista PE-muovista. Hiekanerotin voidaan varustaa teleskooppisella säätöputkella. Teleskooppinen säätöputki helpottaa asennusta. HERO-hiekanerottimen kansistona on valurautainen EN-124 hyväksytty kansisto.

Toimita meille kohteen suunnitteluasiakirjat, niin teemme tarjouksen yksilöllisistä erotinratkaisuista.

Lataa HERO piirustukset