Laatu ja arvot

 

Talokaivo Oy:ssä on panostettu tuotteen laatuun ja kotimaisuuteen yhtiön perustamisesta vuodesta 1988 lähtien jatkuvalla prosessien ja menetelmien edistämisellä. Korkea laatu, kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat perinteisesti ollut Talokaivo Oy:n keskeisimmät kilpailutekijät.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme tärkeimpiä periaatteita ovat:

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys kertoo meille, miten voimme entisestään parantaa toimintaamme. Kaikki palaute on meille tärkeää. Pyrimme jatkuvasta parantamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja pyrimme auttamaan asiakaskuntaamme löytämään heille aina parhaiten soveltuvat ratkaisut

Aktiivisella myyntityöskentelyllä, puhelimemme sekä Internet-sivujemme kautta olemme helposti asiakkaidemme tavoitettavissa.

Laatu

Tapamme toimia perustuu meidän laatujärjestelmään.

Toimissamme ajattelemme asiakastamme ja henkilökuntaamme. Asiakaspalvelussa noudamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Henkilökuntamme koulutetaan säännöllisesti.

Noudamme johdonmukaisesti lakeja ja asetuksia. Tuotteemme ovat asianmukaisesti suunniteltuja ja testattuja. Tuotantoamme valvotaan jatkuvasti. Toimintamme tehokkuutta ja sopivuutta seuraamme ja kehitämme jatkuvasti.

Laatu ja vastuullinen tuotanto ovat aina olleet tärkeitä arvoja Talokaivo Oy:lle. Näin ollen Talokaivo Oy:n tuotteet ovat vaatimusten mukaan merkittyjä. Tuotteissamme, joihin on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi, on CE-merkki.

Valmistamamme öljyn- ja rasvanerottimet sekä saostussäiliö on testattu tanskalaisen DTI:n toimesta, pystymme näin ollen varmistumaan siitä, että valmistamamme tuotteet täyttävät niille asetetut puhdistus- ja toiminnalliset kriteerit.

Valmistamamme pumppaamot on testattu saksalaisen LGA QualiTest GmbH:n toimesta. Pumppaamot täyttävät niille asetetut kestävyyskriteerit.

Talokaivon jäteveden tarkastuskaivot täyttävät EN 13598-2 vaatimukset ja niille on myönnetty Nordic Poly Mark –merkintäoikeus.

Valmistamamme pienpuhdistamo on testattu sekä Saksassa että Suomessa, ja se täyttää kaikki asetetut vaatimukset.

Valmistamiemme putkien laatua testataan jatkuvasti.

Ympäristövastuu

Valmistamamme ja markkinoimamme tuotteet vaikuttavat positiivisesti ympäristön hyvinvointiin. Pyrimme määrätietoisesti tuotekehitystyössämme edistämään kestävää ja vastuullista tuotantoa. Tuotannossamme ja toiminnassamme pyrimme ympäristön kannalta kestävään toimintaan energian- ja materiaalinkulutuksen sekä jätehuollon ja kierrätyksen kautta. Myös yhteistyökumppaneiltamme vaadimme tiettyjen ympäristövaatimusten täyttämistä.

Näillä arvoilla haluamme osaltamme turvata turvallisen tulevaisuuden puhtaassa ympäristössä.